Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών

Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 022/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) (δείτε εδώ), όπως τούτο κατατέθηκε στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας και Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελος Αποστολάκης απάντησε, σχετικώς: 

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος με θέμα «Υποβολή αιτήματος της ΠΟΕΣ για την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου που αφορά την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο των Στρατιωτικών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ΄αρχάς η ακολουθούμενη δημοσιονομική και συνταξιοδοτική πολιτική (προσδιορισμός των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων ή ασφαλιστικών εισφορών, διαδικασίες αναγνώρισης κ.λ.π.), υλοποιούνται και εφαρμόζονται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης - Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από πλευράς ΥΠΕΘΑ έχει εκδοθεί το Φ.846/27/47849/Σ.10634/21-06- 2018/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, σύμφωνα με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις επί του καθεστώτος αναγνώρισης-υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, βάση της παρ. 1 του Κεφ. Η' της Αριθμ.Πρωτ. Φ.10042/Οικ.13567/329/08-06-2018/ΥΠΕΚΑ Εγκυκλίου.

Επιπλέον, με το Φ.846/35/55631/Σ.12649/20-07-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ έγγραφο του ΥΠΕΘΑ, τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΦΚΑ, μετά την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου, προκειμένου επιλυθούν εννοιολογικά ζητήματα και αποτραπούν οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις επί των καθοριζομένων διαδικασιών αναγνώρισης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία, εκδόθηκαν τα Φ.846/39/67766/Σ.15854/17-09-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, Φ.846/49/88455/Σ.21478/30-11- 2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και Φ.846/13/24867/Σ.6353/11-04-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, όπου επισημαίνονταν η αναγκαιότητα επίσπευσης των απαιτούμενων από τους αρμόδιους φορείς ενεργειών, ήτοι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών που θα συμβάλλουν στην ομαλή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μέχρι σήμερα και υπό το πρίσμα των προαναφερόμενων, δεν μας έχουν εισέτι αποσταλεί οι αναμενόμενες από το Υπ. Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, αιτούμενες διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων μας.

Σε κάθε περίπτωση βασικός στόχος του ΥΠΕΘΑ παραμένει η δίκαιη ρύθμιση και ικανοποίηση των αιτημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών τους, εξαντλώντας στη βάση της εκάστοτε υπάρχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν σε συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία .