Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χορήγηση αθροιστικά κανονικής αδείας, ΑΜΔ και απαλλαγής

Σας γνωρίζεται ότι με το Φ.440/30/948007/Σ.157/08-9-2014 έγγραφο του ΓΕΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας της Υπηρεσίας για το στρατιωτικό προσωπικό και του έμπρακτου ενδιαφέροντός της για αυτό, δίνεται η δυνατότητα στις Διοικήσεις να χορηγούν αθροιστικά και κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μαζί με Κανονική Άδεια – ΑΜΔ και τις απαλλαγές από εκτέλεση υπηρεσίας, με την επισήμανση της δυνατότητας που παρέχεται στις Διοικήσεις και όχι της υποχρέωσής τους, ως προς την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου.