Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Συνέντευξη του Προέδρου στο Enoplos

Η Ένωση στην παρούσα φάση είναι σε αναζήτηση εξεύρευσης ικανοποιητικού χώρου όπου θα μπορέσει να στεγάσει τα γραφεία της και να γίνει σημείοσυνάντησης των συναδέλφων με σκοπό την καταγραφή προτάσεων, προβλημάτων και πιθανόν λύσεων αυτών. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να κατανοήσουν ότι μέσω της ανάπτυξης συναδελφικών δεσμών, της προάσπισης της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου, της σκέψης, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών μπορεί να επέλθει η βελτίωση, η προστασία και προαγωγή της θέσης και των συμφερόντων των στρατιωτικών και τελικά εξυψωθεί το επαγγελματικό, εργασιακό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους επίπεδο. Αυτά δεν είναι μόνο προσωπικές απόψεις αλλά είναι τα περιεχόμενα του άρθρου 2 του καταστατικού μας. Ο βασική μας επιδίωξη είναι να να έρθουμε σε επικοινωνία με τα στελέχη της περιοχής εμβέλειας μας, να συλλέξουμε τις προτάσεις/προβλήματά τους, να τα αξιολογήσουμε και τελικά να τα προτείνουμε/αναδείξουμε μέσω του δευτεροβάθμιου οργάνου μας, της ΠΟΕΣ... Διαβάστε περισσότερα