Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΣΠΕΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Προς τα μέλη της ΕΣΠΕΑ   Σας γνωρίζεται ότι την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00΄, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι» (Ιερά Οδός 154 και Νάξου, 20 μέτρα από το σταθμό της μπλε γραμμής  «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» - έναντι Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Τ.Α.) του δήμου Αιγάλεω, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, η τακτική ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, με θέματα:
  • Απολογισμός έργου της ΕΣΠΕΑ.
  • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 2015 – προϋπολογισμός 2016.
  • Προγραμματισμός έργου 2016.
  • Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί από μέλος της ΕΣΠΕΑ.
Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στην αυτή γενική συνέλευση μέλος της ΕΣΠΕΑ, με έγγραφη εξουσιοδότησή σας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του ΔΣ πριν την έναρξη της ΓΣ.    Σε περίπτωση μη απαρτίας της ανωτέρω ΓΣ αυτή θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την επόμενη Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016.   Στη γενική συνέλευση θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης, στα κομμάτια της οποίας θα εμπεριέχονται δέκα (10) φλουριά, στο κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχεί το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.   Ο Πρόεδρος του ΔΣ   Μαστρογιαννάκης Χρίστος Λοχαγός (ΠΒ) 6972516650   Διαβάστε το πρόγραμμα   ellhniko-molybi