Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπέρβαση ωρών εργασίας σε Μονάδες της Καστοριάς

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ.   ΠΡΟΣ :                                        Αρ. Πρωτ. 73/2014
             Ως πίνακα αποδεκτών      Αθήνα, 25 Απρ 2014
ΚΟΙΝ :   ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας   ΣΧΕΤ : Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1/09-4-2014 έγγραφο της ΕΣΠΕΔΜ   1. Αποστέλλεται, συνημμένα, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο μεταφέρονται παράπονα που εκφράστηκαν από μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών της, που υπηρετούν στην περιοχή της Καστοριάς, σχετικά με τον υπερβολικό αριθμό 24ωρων υπηρεσιών που εκτελούν, καθ΄ υπέρβαση της νομοθεσίας που προβλέπει 40 ώρες εργασίας για όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα φυλάκια της περιοχής του Νομού Καστοριάς - Φλώρινας όπου εκεί φέρεται να συντελείται η μεγαλύτερη υπέρβαση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προς άρση του φαινομένου.   2. Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, μετά του συνημμένου του, παρακαλούνται για τις, κατά την κρίση τους, ενέργειες.

                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                       Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

                 Τσουκαράκης Ανέστης     Μαστρογιαννάκης Χρίστος
                       Ανχης (ΣΔΓ)                      Υπλγός (ΠΒ)
                       6974365800                      6937087925