Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών λόγω εφαρμογής των ν. 4093/2012 και 4307/2014

Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών λόγω εφαρμογής των ν. 4093/2012 και 4307/2014

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Παραθέτουμε ενημερωτικό σημείωμα του νομικού μας συμβούλου, κ. Αντωνακόπουλου Γεωργίου, ο οποίος εκπροσώπησε την Ομοσπονδία μας και κέρδισε πολλάκις τη μάχη ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας δις αντισυνταγματικές τις διατάξεις που μείωσαν τις αποδοχές μας, από 1-8-2012 έως και την επαναφορά τους.

Κρίνοντας το παρελθόν, αν και πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να πράττουμε το ίδιο μέχρι την τελική δικαίωσή μας, ωστόσο επειδή ο χρόνος "τρέχει"και επίκεινται παραγραφές των αξιώσεών μας, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών που δημιούργησαν οι δικαστικές αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ στα Ελληνικά Πρωτοδικεία, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη καταβολή τους σε έναν έκαστο εξ ημών.

Γι΄ αυτό το λόγο και προκειμένου να ασκηθεί η δυνατότερη ισχυρή πίεση προς την Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να καταβάλλει άμεσα τα οφειλόμενα αναδρομικά, τυπώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι τα συνημμένα έντυπα και μέσω των Περιφερειακών Ενώσεών σας προχωρήστε στη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην υποβολή τους στια ΔΣ των Ενώσεων για προώθησή τους στην Ομοσπονδία μας.

Όσο περισσότεροι, τόσο ισχυρότεροι.       

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από στρατιωτικούς λόγω εφαρμογής των ν. 4093/2012 και 4307/2014».

Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,

Όπως γνωρίζετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών και εν ενεργεία στρατιωτικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσω του γραφείου μας, αμφισβητώντας  αρχικά τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 και εν συνεχεία των ρυθμίσεων του ν. 4307/2014 με τις οποίες επήλθε μείωση στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων (και σωμάτων ασφαλείας). Με την 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ(όμοιες οι 1126-1128/2016), σε συνέχεια των προγενέστερων  υπ. αριθ. 2191-2196/2014 αποφάσεων επίσης της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι ν. 4093/2012 4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών, τόσο για το χρονικό διάστημα από 1-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το διάστημα από 15-11-2014 (ήτοι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4307/2014) και εφεξής.

Πρακτικά και κατ΄ αποτέλεσμα, για όλο το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα (και για όσο παραμένει σε ισχύ ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4307/2014) ως νόμιμες αποδοχές των στρατιωτικών πρέπει να θεωρηθούν εκείνες που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν φαίνεται πρόθεση από μέρους της Διοίκησης προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο αν από 1-1-2017  θα παγώσουν ή μη για διετία οι ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές των στρατιωτικών, όπως προβλέπει το πρόσφατα ψηφισθέν άρθρο  236 του ν. 4389/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του ν. 4393/2016). Ως εκ τούτου, η Πολιτεία, αντί να αποκαταστήσει αναδρομικά το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εμφανίζεται να αγνοεί σε θεσμικό επίπεδο τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και συζητά το αν θα προβεί ή μη σε περαιτέρω περικοπές των αποδοχών που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές!

Ήδη πολλά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν ασκήσει μέσω του γραφείου μας αγωγές για το διάστημα από 1-8-2012 έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4307/2014, το Νοέμβριο του 2014, κατοχυρώνοντας τις σχετικές αξιώσεις τους, επιλογή η οποία δικαιώνεται με τη μεταγενέστερη εξέλιξη των νομικών πραγμάτων.

Από τη στιγμή, όμως, που και ο ν. 4307/2014 κρίθηκε ως αντισυνταγματικός τίθεται εκ των πραγμάτων ανάγκη διεκδίκησης και της διαφοράς αποδοχών για το διάστημα από 15-11-2014 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4307/2014) έως σήμερα.

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, αποφάσισε να προσφέρει σε όσους επιθυμούν αυτή τη δυνατότητα με βάση τα κάτωθι:

1.  Τι διεκδικείται και με βάση ποια διαδικασία.

Αντικείμενο διεκδίκησης είναι για κάθε στέλεχος κατά περίπτωση:

  • Για όσους έχουν ήδη ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 15-11-2014 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής.
  • Για όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή: η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν. 4093/2012 και 4307/2014, αφού ληφθούν υπόψη οι, στο μεταξύ, μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 1-7-2012 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.

2. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής: Χρόνος κατάθεσης των αγωγών.

Όπως και την προηγούμενη φορά, δεδομένης και της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με τη σειρά κατά την οποία θα λαμβάνονται πλήρη τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, αναλόγως και του όγκου, θα γίνει προσπάθεια η κατάθεση να ολοκληρωθεί για όλους έως 30-11-2016, ήτοι εντός του χρόνου της διετούς παραγραφής πoυ άρχισε από 15-11-2014.

Για όσους ασκήσουν αγωγή για πρώτη φορά και για όλο το διάστημα (1-7-2012 έως Νοέμβριος 2016) πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι αξιώσεις της πρώτης διετίας έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Η άποψη του γραφείου μας είναι ότι μια τέτοια νομική ερμηνεία δεν είναι ορθή, δεδομένου ότι ως σημείο έναρξης της παραγραφής, θα πρέπει να θεωρηθεί η ψήφιση του ν. 4307/2014, ο οποίος κατάργησε αναδρομικά το ν. 4093/2012.

3. Υποχρεώσεις για την έγερση αγωγής.

Α. Κσυμπληρώσειςσβικπτ συμβιβασμού 'καθ0 eyr;v). Di;eyuynhshw toy Geniko;y Logisth;rioy toy Kr;atoywάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να προσκομίσει απαραιτήτως ατομικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

1. Στοιχεία ενάγοντος.

2.  Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.

3. Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).

4.  Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ανά μήνα για το διάστημα από 1-11-2014 έως σήμερα (για όσους ασκήσουν συμπληρωματική αγωγή) ή από 1-8-2012 έως σήμερα (για όσους ασκούν για πρώτη φορά αγωγή).

Β. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ή μέσω των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία). Κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των διαφορών αποδοχών του (που θα γίνει με επιμέλεια της Ομοσπονδίας) και τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας:

  • το ποσό των 30 ευρώ, στην περίπτωση που πρόκειται για συμπληρωματική αγωγή (από 1-11-2014 έως σήμερα).
  • το ποσό των 50 ευρώ, στην περίπτωση που η αγωγή αφορά όλο το διάστημα από 1-8-12 έως σήμερα.

Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων θα καταβάλλει στο γραφείο ως αμοιβή ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ (για τις συμπληρωματικές αγωγές ) ή 4% πλέον ΦΠΑ (για τις νέες αγωγές), κάθε ποσού που θα του καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής του, καθ΄ οιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, ως αναδρομική διαφορά αποδοχών έως την ημέρα κατάθεσης της αγωγής του (συμπεριλαμβανομένης κάθε καταβολής κατ΄ εφαρμογήν νομοθετικής  των οφειλομένων, εξώδικου συμβιβασμού ή δικαστικής απόφασης).  Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων.

Γ. Για όσους επιθυμούν να κινηθούν ατομικά, σε απευθείας επικοινωνία με το γραφείο μας (εκτός Ομοσπονδίας και Ενώσεων), τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνονται:

  • Σε 70 ευρώ για όσους καταθέτουν συμπληρωματική αγωγή (από 11/2014 έως σήμερα) και
  • σε 100 ευρώ για όσους καταθέτουν αγωγή γα όλο το διάστημα από 1-7-2012 έως σήμερα.

και αντιστοίχως ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ (για τις συμπληρωματικές αγωγές) ή 4% πλέον ΦΠΑ (για τις νέες αγωγές) επί του εκάστοτε εισπραχθέντος ποσού των αναδρομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Για το Δικηγορικό Γραφείο

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

Συναδέφισσες και συνάδελφοι.

Πρέπει και από αυτή τη διαδικασία να βγούμε ενωμένοι και νικητές. Βρισκόμαστε στο τέλος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω. Πιθανολογείται ότι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προσφευγόντων, τόσο μεγαλύτερη πίεση θα ασκηθεί και για συντομότερη και πιο κοντά στο δεδικασμένο του ΣτΕ νομοθετική λύση. Προσβλέπουμε στη βοήθειά σας. Δείξτε για μια ακόμη φορά εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία μας και στις Περιφερειακές Ενώσεις μέλη της, στις οποίες σας καλούμε να εγγραφείτε.

Εκτυπώστε τα παρακάτω έγγραφα και διαδώστε τα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους.

Ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου, κ. Γεωργίου Αντωνακόπουλου.

Στοιχεία ενάγοντος.

Εξουσιοδότηση, με το γνήσιο της υπογραφής, για όσους άσκησαν αγωγή για το διάστημα από 1-08-2012 έως και 15-11-2014 και διεκδικούν από 16-11-2014 έως και σήμερα.

Εξουσιοδότηση, με το γνήσιο της υπογραφής, για όλο το χρονικό διάστημα (από 1-08-2012 έως και σήμερα).

Σύμβαση δικηγορικής εντολήςγια όσους άσκησαν αγωγή για το διάστημα από 1-08-2012 έως και 15-11-2014

Σύμβαση δικηγορικής εντολής, για όλο το χρονικό διάστημα (από 1-08-2012 έως και σήμερα).