Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Τί κάνω όταν η Υπηρεσία δεν μου έχει απαντήσει επί της ενδικοφανούς προσφυγής μεταθέσεώς μου;

Πολλά είναι τα παράπονα των συναδέλφων που μεταφέρονται στην Ομοσπονδία, από τις Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που ήδη έχει διανυθεί χωρίς η Υπηρεσία να απαντήσει στις ενδικοφανείς προσφυγές που υποβλήθηκαν για ανάκληση των διοικητικών πράξεων και ακύρωση των μεταθέσεων των ενδιαφερομένων.

Ο χρόνος απαντήσεως των ενδικοφανών προσφυγών είναι συγκεκριμένος και για οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλει η Υπηρεσία να ενημερώσει τα αιτούντα στελέχη.

Συνημμένα κοινοποιούμε υπόδειγμα μη υπηρεσιακής αναφοράς προκειμένου τα στελέχη την υποβάλλουν και γίνουν γνώστες των λόγων καθυστέρησης απάντησης των ενδικοφανών προσφυγών τους...

Επισυναπτόμενα αρχεία