Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Ανατολικής Αττικής

Πρόεδρος:

Παππάς Κωνσταντίνος

Υπλγος (ΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Κουρής Στυλιανός

Επχίας (ΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Βερβέρης Κυριάκος

Λχίας (ΠΖ)

Ταμίας:

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Λχίας (ΥΠ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Γιάγκος Δημήτριος

Λχίας (ΠΒ)