Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Αρκαδίας

Πρόεδρος:

Κουτρουφίνης Ευάγγελος

Ασμίας (ΕΤΕΤΗ)

Γεν. Γραμματέας:

Μπούνου Αγγελική

Ασμίας (ΕΡΑΠ)

Αντιπρόεδρος:

Ανδριανέσης Βασίλειος

Ανθστής (ΦΠΖ)

Ταμίας:

Ηλίας Βασίλειος

Σμίας (ΟΑΑΔ)