Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Χίου

Πρόεδρος:

Ιωάννης Μαχαίρας

Ανθστής (ΦΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Θεοφάνης Μαρτίνης

Αλχίας (ΤΧ)

Αντιπρόεδρος:

Αντώνιος Σγουραλής

Λγός (ΔΒ)

Ταμίας:

Συμεών Φραντζέσκος

Επχίας (ΔΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Νικόλαος Μαυρίδης

Αλχίας (ΔΒ)

Μέλος:

Μιχαήλ Γκιάλης

Ανθστής (ΔΒ)

Μέλος:

Νικόλαος Κουτσουράδης

Λχίας (ΠΖ)