Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Δράμας

Πρόεδρος:

Κοζάκης Παντελής

Ανχης (ΥΠ)

Γεν. Γραμματέας:

Τορούνογλου Σάββας

Λχίας (ΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Επχίας (ΕΜ)

Ταμίας:

Ζήκας Μιχαήλ

Υπλγός (ΥΠ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Χαΐδεμένος Δημήτριος

Λχίας (ΠΖ)

Μέλος:

Χατζηπαρασκευάς Ιωάννης

Λχίας (ΠΖ)

Μέλος:

Κιγιασκίδης Κωνσταντίνος

Επχίας (ΤΘ)