Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Πρόεδρος:

Μανουσαρίδης Σάββας

Ταξχος

Γεν. Γραμματέας:

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Σγός

Αντιπρόεδρος:

Πανουργιάς Δημήτριος

Πχης (Ε) ΠΝ

Ταμίας:

Καλύβας Ιωάννης

Πχης (Ε) ΠΝ

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Παπαπαστόλου Δημήτριος

Ανθχος (ΥΙ) ΠΝ

Μέλος:

Ευαγγελίδης Παντελής

Πχης (Ε) ΠΝ

Μέλος:

Παρασκευόπουλος Βασίλειος

Αντχος (Ε) ΠΝ