Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κιλκίς

Πρόεδρος:

Χατζηγεωργίου Νικόλαος

Λγός (ΠΖ)

Γεν. Γραμματέας:

Ζησόπουλος Νικόλαος

Λγός (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Τοκατλίδης Μιλτιάδης

Λγός (ΠΖ)

Ταμίας:

Σφήνας Ιωάννης

Αλχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Σαμαράς Γεώργιος

Υπλγός (ΠΖ)

Μέλος:

Τσάτσαρης Αριστείδης

Ανθλγός (ΠΒ)

Μέλος:

Μαυροειδής Παναγιώτης

Ανθστής (ΜΗΧ)