Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κοζάνης

Πρόεδρος:

Πετκίδης Θεόδωρος

Υπχος (Α)

Γεν. Γραμματέας:

Ζιώγας Δημήτριος

Υπλγός (ΑΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Πανάγος Ευάγγελος

Υπλγός (ΠΖ)

Ταμίας:

Αβραμίδης Γεώργιος

Αλχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Δάλλης Θεόδωρος

Ανθστής (ΟΒ)

Μέλος:

Μόρφος Νικόλαος

Υπλγός (ΦΠΒ)

Μέλος:

Καρανίκας Χρήστος

Τχης (ΕΜ)