Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Νήσων

Πρόεδρος:

Σαλίων Ανδρέας

Ακστης (Δ/ΥΛ-ΦΣ)

Γεν. Γραμματέας:

Τάκαρης Στέφανος

Πχης (Ο) ΠΝ

Αντιπρόεδρος:

Γιαμουρίδης Αλέξανδρος

Ανθστής (ΦΕ) ΠΝ

Ταμίας:

Λυμπερόπουλος Αντώνης

Ακστής (ΤΗΛ) ΠΝ

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Δενδρινός Παναγιώτης

Ακστής (ΑΡΜ) ΠΝ