Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Φλώρινας

Πρόεδρος:

Κόλτσης Αθανάσιος

Αλχίας (ΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Ζαραβέλης Παύλος

Υπλγός (ΑΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Σιδερίδης Γεώργιος

Υπλγός (ΠΖ)

Ταμίας:

Γκούλος Νικόλαος

Αλχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Πεντερίδης Παύλος

Λχίας (ΠΖ)

Μέλος:

Ευαγγέλου Βασίλειος

Ανθστής (ΤΘ)

Μέλος:

Νάιδος Θεόδωρος

Υπλγός (ΠΒ)