Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Φθιώτιδας

Πρόεδρος:

Μωράτης Αθανάσιος

Αλχίας (ΥΓ)

Γεν. Γραμματέας:

Τσάμης Απόστολος

Αλχίας (ΥΓ)

Αντιπρόεδρος:

Αγριτέλης Μιχαήλ

Αλχίας (ΥΓ)

Ταμίας:

Παπαναγνου Νικόλαος

Αλχίας (ΥΓ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Σχοινάς Χρήστος

Λχίας (ΥΠ)