Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Πιερίας

Πρόεδρος:

Μαυρίδης Βασίλειος

Λχίας (ΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθστής (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Μαυρομάτης Παρασκευάς

Λχίας (ΤΘ)

Ταμίας:

Καμάκας Κοσμάς

Επχίας (ΤΘ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Γερογιάννης Δημοσθένης

Επχίας (ΠΖ)

Μέλος:

Βασιλειάδης Ηλίας

Ανθστής (ΠΖ)

Μέλος:

Νότου Χριστόδουλος

Ανθστής (ΤΘ)