Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καλύμνου

Πρόεδρος:

Μεθενίτης Δημήτριος

Σημρος (Ε) ΠΝ

Γεν. Γραμματέας:

Διαμάντης Αθανάσιος

Ανθχος (Ε) ΠΝ

Αντιπρόεδρος:

Κάλλας Στυλιανός

Ανθστής (Τ/ΠΒ)

Ταμίας:

Κωνσταντάρας Ιάκωβος

Λχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Χατζηδάκης Σάββας

Ακστής (Τ/ΕΛΣ)