Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καστοριάς

Πρόεδρος:

Μαρινέλης Χρήστος

Αλχίας (ΠΖ)

Γεν. Γραμματέας:

Καράτσογλου Ελευθέριος

Υπλγός (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Παπανδρέου Ευαγγελία

Ανθστής (ΥΓ)

Ταμίας:

Ανδρεάδου Γεωργία

Λχίας (ΥΓ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Σταυροθεόδωρος Γεώργιος

Αλχίας (ΠΖ)

Μέλος:

Δότας Αστέριος

Αλχίας (ΠΖ)

Μέλος:

Βαρτανίδου Ειρήνη

Ανθστής (ΕΝΟΣ)