Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Αρκαδίας

Πρόεδρος:

Κουτρουφίνης Ευάγγελος

Ασμίας (ΕΤΕΤΗ)

Γεν. Γραμματέας:

Χατζηβασιλείου Εμμανουήλ

Ανχης (ΕΜ)

Αντιπρόεδρος:

Ιακωβίδης Αθανάσιος

Εσμίας (ΕΠΥΡ)

Αν. Γεν. Γραμματέας

Ζαφειροπούλου Γιαννούλα

Σχης (ΥΝ)

Ταμίας:

Μπούνου Αγγελική

Ασμίας (ΕΡΑΠ)

Μέλος

Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος

Ασμίας (ΕΥΛΚΑ)

Μέλος

Γαβαλάς Γεώργιος

Σμίας (ΟΤΕΤΗ)