Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Πρόεδρος:

Σγουρός Αλέξανδρος

Σμρος(Ε) ΠΝ

Γεν. Γραμματέας:

Κυριακόπουλος Κυριάκος

Πχης (Ε) ΠΝ

Αντιπρόεδρος:

 

 

Ταμίας:

Δημάκης Κωνσταντίνος

Ακστής (ΗΝ/ΔΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Μυλωνάς Πρόδρομος

Ανθστής (ΜΗΧ)

Μέλος:

Μήτσιος Πέτρος

Πχης (Ε) ΠΝ

Μέλος:

Διπλαρίδης Ηλίας

Κστής (ΜΗΧ)