Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Χανίων

Πρόεδρος:

Ροδουσάκης Στυλιανός

Αντχος (Ε) ΠΝ

Γεν. Γραμματέας:

Τσούκας Πέτρος

Ασμίας (ΕΟΠΛ)

Αντιπρόεδρος:

Μίχας Ηρακλής

Επχίας (ΕΜ)

Ταμίας:

Τερεζάκης Γεράσιμος

Λγός (ΥΠ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Τζόιδος Γεώργιος

Ασμίας (ΕΑΑΔ)

Μέλος:

Μαρινάκης Νικόλαος

Ανθλγός (ΤΧ)

Μέλος:

Κάβουρας Κυριάκος

Ακστής (ΣΩΛ)