Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Καβάλας

Πρόεδρος:

Ντουκάκης Γρηγόριος

Υπλγός (ΦΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Χαριτίδης Ιωάννης

Υπλγός (ΦΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Αγοραστός Χρήστος

Τχης (ΠΒ)

Ταμίας:

Ανδρονίδης Ιωάννης

Υπλγός (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Γούλας Παναγιώτης

Υπλγός (ΑΠΒ)

Μέλος:

Μπιτζηλαίος Κωνσταντίνος

ΕΜΘ Ανθστής (ΠΒ)