Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κω

Πρόεδρος:

Δημόπουλος Ιωάννης

Επχίας (ΥΓ)

Γεν. Γραμματέας:

Μπουζαντζής Ανδρέας

Ανθστής (ΥΠ)

Αντιπρόεδρος:

Τζανής Χαρίλαος

Αλχίας (ΤΘ)

Ταμίας:

Μανίκας Βασίλειος

Επχίας (ΤΘ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Ευαγγελόπουλος Ευάγγελος

Αλχίας (ΤΘ)