Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Πειραιά

Πρόεδρος:

Ζερβούδης Παντελής

Ανθστής (Δ/ΥΛ)

Γεν. Γραμματέας:

Ρέντος Κωνσταντίνος

Ανθστής (ΔΙΑΧ)

Αντιπρόεδρος:

Τζανετής Νικόλαος

Ανθστής (Τ/ΨΥΚΤ)

Ταμίας:

Γκούλης Ιωάννης

Ακστής (Τ/ΣΩΛ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Ζανίδης Θεμιστοκλής

Ανθστής (ΗΝ/ΔΒ)

Μέλος:

Σκέντζος Γεώργιος

Ανθστής (ΗΛ/ΗΤ)

Μέλος:

Κράνης Νικόλαος

Ανθστής (ΑΡΜ)