Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Ροδόπης

Πρόεδρος:

Ρεντζούλας Γεώργιος

Υπλγός (ΥΠ-Π)

Γεν. Γραμματέας:

Σαντοριναίος Παναγιώτης

Υπλγός (ΦΔΒ)

Αντιπρόεδρος:

Ουζουνάκης Χρήστος

Ανχης (ΠΖ)

Ταμίας:

Αρβανιτούδης Δημήτριος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΔΒ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Λιακούδης Ιωάννης

Επχίας (ΔΒ)

Μέλος:

Νικολαΐδης Χαράλαμπος

Ανχης (ΠΒ)

Μέλος:

Κωστίδης Κωνσταντίνος

Ανθστής (ΠΖ)