Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Ξάνθης

Πρόεδρος:

Τσαπρούνης Βάιος

Ανθστής (ΥΠ-Π)

Γεν. Γραμματέας:

Παγωνίδης Δημήτριος

Αλχίας (ΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Τσίμπλας Απόστολος

Υπλγός (ΔΒ)

Ταμίας:

Πανταζίδης Ιωάννης

Αλχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Μακέδος Βασίλειος

Επχίας (ΜΧ)

Μέλος:

Πουρναράκης Βασίλειος

Επχίας (ΠΧ)

Μέλος:

Φούντας Θωμάς

Λγός (ΦΠΖ)