Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Μετά τη δια ζώσης παρέμβαση (δείτε εδώ) και πρόταση (δείτε εδώ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, το έτος 2015, έγινε δεκτή η πρότασή μας και συμπεριλήφθηκε τελικώς στο νόμο 4361/2016, η ειδική άδεια για τους συναδέλφους μας Υπαξιωματικούς που εξελέγησαν ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

 

Ωστόσο, πέρα από την προβλεπόμενη για τους αιρετούς αντιπροσώπους - δημοσίους υπαλλήλους - ειδική άδεια, δεν συμπεριλήφθηκε στον υπόψη νόμο η δυνατότητα να τύχουν του προνομίου του αμετάθετου, όπως και οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί που εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι στρατιωτικοί.

Η Π.Ο.Ε.Σ. συνέχισε να διεκδικεί και να πιέζει για την εφαρμογή του ανωτέρω προνομίου και στους στρατιωτικούς και τελικώς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Ρήγας, υιοθέτησε την πρότασή της και με το νέο νόμο 4609/2019 επεκτείνονται τα προνόμια των παραγράφων 7 του άρθρου 93 και 10 του άρθρου 182 του ως άνω ν.3852/2010 και στους Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα:

Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Παράγραφος 7 του άρθρου 93: Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.

Παράγραφος 10 του άρθρου 182: Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της Θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν.