Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΥΕΘΑ: Τί πρέπει να κάνετε για την εγγραφή σας στο ΗΚΕΛΥ

ΑΝΥΕΘΑ: Τί πρέπει να κάνετε για την εγγραφή σας στο ΗΚΕΛΥ

Μετά τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 772/2018 (δείτε εδώ) και 780/2018 (δείτε εδώ) έγγραφά μας και το ερώτημα που κατέθεσε, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ΚΚΕ (δείτε εδώ), αναφορικά με τα προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με την εγγραφή των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτης Ρήγας, γνωρίζει ότι: 

Με σκοπό την απλοποίηση της  διαδικασίας, η ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου πραγματοποιείται μια και μοναδική φορά στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο οποίο αυτός δικαιούται περίθαλψης, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη επίσκεψη του σε αυτό και όχι νωρίτερα. Επίσης, παρέχονται επιπλέον διευκολύνσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. ταχυδρομική αποστολή των απαραίτητων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών).

Η διαδικασία εγγραφής στο ΗΚΕΛΥ και η ταυτοποίηση των στοιχείων δεν είναι υποχρεωτικές, παρά μόνο για όσους επιθυμούν να κλείνουν διαδικτυακά ραντεβού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η δυνατότητα τηλεφωνικού αλλά και με φυσική παρουσία ραντεβού συνεχίζουν να υφίστανται και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο η εγγραφή στο ΗΚΕΛΥ.

Σημειώνεται ότι, κατά την μέχρι τώρα εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή καθυστερήσεις των εν ενεργεία στελεχών ή των μελών της οικογένειάς τους, κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης και εκτιμάται ότι η εφαρμογή των παρεχόμενων κατευθυντήριων οδηγιών, σε συνδυασμό με την προηγηθείσα εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στη χρήση της εφαρμογής, θα διευκολύνουν αλλά και θα αναβαθμίσουν τη διαδικασία υγειονομικής περίθαλψης.