Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.ΛΟ.Α.Σ. - Μείωση επιτοκίων χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ

Ε.ΛΟ.Α.Σ. - Μείωση επιτοκίων χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.952.1/24/1405243/Σ.3710/16.8.2018 έγγραφό της η ΔΟΙ/ΓΕΣ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/02/02.8.18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.), ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, καθορίζεται, από  01 Ιουλίου 2018 και μετά, να γίνεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 3.18% (έναντι 3,24% που ίσχυε), ίσο, δηλαδή, προς αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις καταθέσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που τηρούνται σε αυτήν.

Ε.ΛΟ.Α.Σ. - Μείωση επιτοκίων χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ