Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Common Security and Defence Policy (CSDP)

Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Common Security and Defence Policy (CSDP)

Αγαπητοί,

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο Common Securityand Defence Policy (CSDP) Orientation Course που διοργανώνει στην Αθήνα από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2018 υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (European Security & Defence College).

Το CSDP Orientation Course αποτελεί διαδραστικό σεμινάριο για ειδικούς και όσους εργάζονται στον τομέα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας & Ασφάλειας και κομβική εκπαιδευτική δραστηριότητα που παρέχει στα Κράτη Μέλη και στους Θεσμούς της ΕΕ καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς που σχετίζονται με την ΚΠΑΑ. Το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σφαιρική γνώση των εξελίξεων επί της Κοινής Πολιτικής Άμυνας & Ασφάλειας, εξειδίκευση στη διαδικασία διαχείρισης κρίσεων και λήψεως αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την πρακτική εμπειρία μέσω διαδραστικών καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το CSDP Orientation Course αποτελείται από δύο σκέλη, την παρακολούθηση εισαγωγικών ενοτήτων μέσω πλατφόρμας eLearning και το σεμινάριο σε φυσικό χώρο, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι η Αγγλική, η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθησή του υποχρεωτική και δωρεάν, ενώ μετά το τέλος του, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποίηση Συμμετοχής και 2 πιστωτικές μονάδες ECTS από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας & Ασφάλειας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν αυστηρά μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών της ΕΕ, εκπρόσωποι υπουργείων και διπλωματικών αποστολών των κρατών μελών της ΕΕ, των υπό ένταξη κρατών αλλά και τρίτων χωρών, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ αλλά και σπουδαστές ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, των παραγωγικών σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος.

Για τους ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα συμμετοχής στο Orientation Course θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα συμμετοχής εγγράφως προς την Α12 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών από τις Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον υπάγονται σε κάποια Υπηρεσία (με υπηρεσιακή δηλαδή αλληλογραφία περιέχουσα Αριθμό Πρωτοκόλλου κοκ) και αποστολή ενδιαφέροντος (και συνοδευτικής επιστολής εφόσον υπάρχει) με κοινοποίηση στους ακόλουθους παραλήπτες:

- την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α12 Διεύθυνσης ΥΠΕΞ-e mail: [email protected]

- τον αρμόδιο ENLIST Nominator κ. Δ.Σαχαρίδη: e-mail: [email protected]

- το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων e-mail: [email protected]

Συνημμένα θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και ένα προσωρινό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Course Director για το I.R.T.E.A. κα. Παπαδάκη Δέσποινα ([email protected] , +302130250217)