Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΚΕ: Πότε θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών;

ΚΚΕ: Πότε θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και  Ασφάλειας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών;

Θέμα: Τεχνικοί Ασφαλείας και Ιατροί Εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), διαπιστώνονται προβλήματα στην εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στην υπηρεσία,σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επισημαίνει ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες ελέγχου και τήρησης των προβλεπόμενων, σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην υπηρεσία, είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) θεωρεί αναγκαίο, μετά από τις αναφορές μελών Ενώσεων, ότι υφίσταται σοβαρή ανάγκη επανεξέτασης των παροχών Υγιεινής και Ασφάλισης στην Εργασία σε διάφορα επίπεδα. Ακόμη θέτει το ερώτημα εάν ο υπάρχον αριθμός Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας είναι ικανοποιητικός, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη τήρηση έστω των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, στις μονάδες και τα πλοία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ο νόμος 3850/2010 στο άρθρο 2 προβλέπει ότι: «Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ζητήσει με την υπ. αρ. 7649/52018 Ερώτησή του, με θέμα: "Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Στρατιωτικές Μονάδες", την εφαρμογή έστω των προβλεπόμενων από το νόμο 3850/2010, σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχει τονίσει την αναγκαιότητα οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών, να συμμετέχουν στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) των Στρατιωτικών Μονάδων/Υπηρεσιών, και στα αντίστοιχα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας αυτών. Η κυβέρνηση στην παραπάνω ερώτηση απάντησε: "Οποιαδήποτε συμμετοχή αντιπροσώπων των ενώσεων στρατιωτικών στα τμήματα αυτά θα αποτελούσε ανάμειξη των σωματείων και των μελών τους σε θέματα δομής και διοίκησης των Μονάδων, ενέργεια που απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με την παράγραφο 8, εδάφιο γ του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4494/2017, όπου σαφέστατα αναφέρεται και ισχύει ο περιορισμός στις ενώσεις των στρατιωτικών "να αναμειγνύονται με οποιανδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και Διοίκησης, οργάνωσης ή δομή εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων"".

ΚΚΕ_ΑΜΥΝΑ_ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣ... by on Scribd