Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΚΕ: Πότε θα υπογραφεί η ΚΥΑ για το επίδομα γραφείου;

ΚΚΕ: Πότε θα υπογραφεί η ΚΥΑ για το επίδομα γραφείου;

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 764/2018 έγγραφό μας (δείτε εδώ), σχετικά με το επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία, που θα πρέπει να χορηγηθεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά δεν έχει ακόμη συνταχθεί η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση, το ΚΚΕ φέρνει το θέμα στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, με ερώτησή του, η οποία έχει ως εξής:

Η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4472/2017. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 127 και στην παράγραφο ΣΤ΄ ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία «…. που παρέχεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα».

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη, ακολουθεί σκόπιμη και παρελκυστική τακτική με σκοπό να μην κάνει πράξη την πρόβλεψη του νόμου που ψήφισε. Αντί για αυτό στο τέλος του 2017 στο νόμο 4508 και στο άρθρο 34 ψήφισε την παράταση της προθεσμίας που πρόβλεπε η παράγραφος ΣΤ΄ του άρθρου 127 του νόμου 4472, μέχρι τις 30 Μάρτη 2018.

Και σε αυτό το νέο όριο που η κυβέρνηση καθόρισε, δεν υπόγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση ως όφειλε. 

Βρισκόμαστε στο τέλος του έτους 2018 και η κυβέρνηση συνεχίζει να  αδιαφορεί και να μην κάνει πράξη τη συγκεκριμένη υποχρέωση που προβλέπει ο νόμος.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Πότε η κυβέρνηση θα υπογράψει την Κοινή Υπουργική Απόφαση, των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, για την απρόσκοπτη και οριστική  χορήγηση του επιδόματος γραφείου, λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία;