Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΤΑ: Εξόφληση υπολοίπου δανείου από το καταβληθησόμενο εφάπαξ βοήθημα

ΜΤΑ: Εξόφληση υπολοίπου δανείου από το καταβληθησόμενο εφάπαξ βοήθημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 03/06-02-2019 ΑΔΣ/Μ.Τ.Α., όσοι λαμβάνουν εφ’ άπαξ βοήθημα λόγω τριακονταπενταετίας από το Μ.Τ.Α./Ε.ΛΟ.Α.Α. και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, με υπόλοιπο οφειλής δανείου, έχουν τη δυνατότητα με Υπεύθυνη Δήλωσή τους να επιλέξουν:

α. Την ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους από το καταβληθησόμενο εφ’ άπαξ βοήθημα που θα λάβουν από το Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α. και επιστροφή των μη δεδουλευμένων τόκων κατόπιν αιτήσεώς τους.

β. Τη συνέχιση αποπληρωμής του δανείου μέσω της μισθοδοσίας τους καθόσον χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενέργεια και στη συνέχεια αποπληρωμή του υπολοίπου από το δικαιούμενο μέρισμά τους.

ΜΤΑ: Εξόφληση υπολοίπου δανείου από το καταβληθησόμενο εφάπαξ βοήθημα