Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο.Β.Α. και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών - Τί απάντησε το ΥΠΕΘΑ

Ο.Β.Α. και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών - Τί απάντησε το ΥΠΕΘΑ

Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/3.1.2019 εγγράφου μας, όπως τούτο κατατέθηκε, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη ΒτΕ, από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας και Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, σχετικά με τη μη χορήγηση επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑ... by on Scribd

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απάντησε ως εξής:

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος με θέμα «Υποβολή αιτήματος της ΠΟΕΣ για το Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς σας υπενθυμίζω ότι οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών και επιδομάτων ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εφαρμοζόμενη εκάστοτε μισθολογική και δημοσιονομική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση όμως, βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η δίκαιη επίλυση των αιτημάτων του προσωπικού, εξαντλώντας κάθε φορά όλα τα οικονομικά περιθώρια που υπάρχουν.

Τέλος, υπό το πρίσμα των ανωτέρω συνάγεται αφενός, ότι η αιτούμενη μισθολογική αποκατάσταση, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.ΕΘ.Α. και αφετέρου, τυχόν προβαλλόμενες βελτιώσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αρχών και των ορίων του εκτελούμενου εκάστοτε δημοσιονομικού προγραμματισμού.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑ... by on Scribd