Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μεγάλη προσοχή στις συμβάσεις/συμφωνητικά που υπογράφετε

Π.Ο.Ε.Σ. - Μεγάλη προσοχή στις συμβάσεις/συμφωνητικά που υπογράφετε

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Μετά τις νικηφόρες μάχες της Ομοσπονδίας μας, είναι γεγονός ότι βρέθηκαν πολλοί νονοί.

Στις τρέχουσες μείζονες διεκδικήσεις μας είναι: α) η διεκδίκηση των αναδρομικών επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας και β) η καταβολή των οφειλομένων ποσών για τη νυκτερινή εργασία μας.

Ειδικώς για τη πρώτη διεκδίκηση (αναδρομικά επιδόματα) εγκαίρως και μόνο η Ομοσπονδία μας κινήθηκε, κατά τις νομικές συμβουλές του νομικού μας παραστάτη, στην κατάθεση αγωγών ενώπιον των οικείων Πρωτοδικείων, προκειμένου να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ (ειδικώς από τους τόκους, οι οποίοι υπολογίζονται μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι άλλου ενδίκου βοηθήματος). Προς τούτο συντάχθηκε από το δικηγορικό γραφείο εξουσιοδότηση και μόνο (δείτε εδώ), χωρίς κάποιο συμφωνητικό ή σύμβαση, με τη μνεία ότι το ποσό που καταβάλλεται (20,00 ευρώ) θα είναι και το μοναδικό που θα εισπραχθεί, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι συμβάσεις/συμφωνητικά που διακινούνται, είτε στο διαδίκτυο, είτε από χέρι σε χέρι, είτε door to door, μέσα στα οποία αναφέρεται ρητώς ότι πέραν του όποιου καταβληθέντος, με τη σύμβαση αυτή ή το συμφωνητικό αυτό, ποσού, ο εντολέας θα οφείλει να καταβάλλει και τα δικαστικά έξοδα λοιπών βαθμών δικαιοδοσίας που τυχόν και εφόσον απαιτηθεί καθώς και τα έξοδα εκτέλεσης (δια του δικαστικού επιμελητή), στο ύψος που αυτά θα ανέρχονται τότε, δεν έχουν καμία σχέση με την Ομοσπονδία μας. Σήμερα μια επίδοση με δικαστικό επιμελητή ανέρχεται στο ποσό περίπου των 30,00 έως 50,00 ευρώ. Κατά συμπέρασμα, πέραν των 20, 30, 40, 50 ή 100 ευρώ που θα καταβάλλετε ,προκειμένου να κατατεθεί η αγωγή σας στο οικείο Πρωτοδικείο, θα κληθείτε (μελλοντικώς) να καταβάλλετε και όποιο άλλο ποσό (σίγουρα δε το ποσό του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα κληθεί να επιδώσει την όποια απόφαση προς εκτέλεση) απαιτηθεί.   

Επαναλαμβάνουμε ότι η Ομοσπονδία μας δεν θα λάβει ούτε ευρώ παραπάνω πέραν των 20,00 ή 30,00 ευρώ που χρειάζεται για την κατάθεση της αγωγής σας. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και ας ψάχνουμε πίσω από τα ψιλά γράμματα. Ας διαβάζουμε καλά τί υπογράφουμε. Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει καθαρά και με πλήρη κατάθεση της αλήθειας. Συνεχίζουμε όλες και όλοι μαζί. Διεκδικούμε. Κερδίζουμε.