Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αγωγών για τα δώρα

Π.Ο.Ε.Σ. - Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αγωγών για τα δώρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τα δώρα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Μετά την επιτυχία της Ομοσπονδίας μας και την πίστωση στους λογαριασμούς μας, τη 12η Δεκεμβρίου 2018, ολόκληρου του ποσού των οφειλομένων αναδρομικών, που αντισυνταγματικώς είχαν επιβληθεί και παρακρατηθεί  από τη 01.8.2012, οι αξιώσεις μας έναντι του δημοσίου συνεχίζονται και δικαστικώς.

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, λίαν συντόμως αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, η οποία θα διαγιγνώσκει την αντισυνταγματικότητα ή μη της ολοσχερούς περικοπής  των επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας.

Νομικοί κύκλοι αναφέρουν (δείτε εδώ) ότι η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ θα επικυρώσει την απόφαση του Στ΄ Τμήματος και θα κρίνει αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των επιδομάτων. Ωστόσο, υπάρχει ενδεχόμενο και ίσως το επικρατέστερο σενάριο, οι αξιώσεις ενός/μιας εκάστου/της να γεννηθούν εφεξής, πλην όσων (και περιοριστικώς) άσκησαν αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων (και όχι αίτηση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής). Αυτό πρακτικώς σημαίνει ότι αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων (εορτών Χριστουγέννων 2016, 2017 και 2018, Πάσχα 2017 και 2018 και αδείας 2017 και 2018) θα μπορούν να πετύχουν μόνο όσοι κατέθεσαν ή θα καταθέσουν  αγωγή μέχρι τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης και όχι οποιασδήποτε μορφής αίτηση.

Ενόψει του τεράστιου ενδιαφέροντος και πείσματος που εκδηλώσατε, να προσφύγετε στη δικαιοσύνη μέσω του νομικού μας παραστάτη, δικηγόρου Αθηνών, κ. Αντωνακόπουλο Γεωργίου (που πέτυχε την τεράστια νίκη επιστροφής των αναδρομικών μισθών μας) για τη δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των ως άνω επιδομάτων, αποφασίστηκε να παραταθεί η δυνατότητα αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, έως και την 8.3.2019. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δικαιολογητικά να κατατεθούν στις Περιφερειακές Ενώσεις της Π.Ο.Ε.Σ. και σε κάθε περίπτωση να έχουν περιέλθει στο δικηγορικό γραφείο έως και την 8.3.2019 και εφόσον δεν έχει μέχρι τότε δημοσιευθεί η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. Σε περίπτωση δημοσίευσης της  απόφασης αυτής, τα δικαιολογητικά θα επιστραφούν στους ενδιαφερομένους.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Κατεβάστε τα κάτωθι επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και μαζί με ένα φύλλο μισθοδοσίας σας (έτους 2018) καταθέστε τα άμεσα και χωρίς χρονοτριβή στις Περιφερειακές Ενώσεις μας.