Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Πολλή προσοχή στις μηνύσεις και στις αγωγές

Π.Ο.Ε.Σ. - Πολλή προσοχή στις μηνύσεις και στις αγωγές

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Μετά από 15 χρόνια πορείας στη συλλογική έκφραση των στρατιωτικών, με αλλεπάλληλες δικαστικές νικηφόρες διαμάχες (που προήλθαν τόσο έξω από τα τείχη όσο και μέσα από τα τείχη), η έννοια "σωματείο" και "συλλογική έκφραση" έχει γίνει πια συνείδηση σε όλες και όλους σας. Σήμερα δεν ομιλούμε πλέον για αναγκαιότητα ύπαρξης συλλογικής έκφρασης (συνδικαλισμού) στους εν ενεργεία στρατιωτικούς, αλλά για αναγκαιότητα εγγραφής των εν ενεργεία στρατιωτικών στις Περιφερειακές Ενώσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σε όλη την Επικράτεια. Ήδη σε όλη την Ελλάδα έχουν συσταθεί και λειτουργούν 40 Περιφερειακές Ενώσεις.

Στόχος των Περιφερειακών Ενώσεων της Ομοσπονδίας μας δεν είναι να εγγράψουν στη δύναμή τους εν ενεργεία στρατιωτικούς όπου κι αν αυτοί υπηρετούν, μόνο και μόνο για να παρουσιάσουν αριθμό εγγεγραμμένων μελών διαφημίζοντάς το, αλλά να τηρήσουν τη νομιμότητα, η οποία ελέγχεται οποτεδήποτε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί.

Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής στις Περιφερειακές Ενώσεις - μέλη της Π.Ο.Ε.Σ. εκατοντάδες εκδηλώσατε τη βούληση να εγγραφείτε σε αυτές. Ωστόσο, κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός εξ υμών υπηρετείτε σε Μονάδες, η έδρα των οποίων δεν ευρίσκεται εντός γεωγραφικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας που έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται Ένωση - μέλος της Π.Ο.Ε.Σ. Η Ομοσπονδία μας δεν επιθυμεί να ακολουθήσει την τακτική άλλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της όποιας Ένωσης, που τυχόν κάνει δεκτή αίτηση εγγραφής από εν ενεργεία στρατιωτικό η/ο οποία/ος υπηρετεί σε Μονάδα, η έδρα της οποίας, κατά την ως άνω διάταξη νόμου, ευρίσκεται εκτός των γεωγραφικών ορίων δικαιοδοσίας του, ενδέχεται να εισπράξει, κατά την τελευταία προσφιλή τακτική, μήνυση, για παραβίαση νόμου.

Αφού ευχαριστήσουμε κάθε μία και κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά για την, εκ βάθους καρδιάς σας, βούλησή σας να εγγραφείτε (δια των Περιφερειακών Ενώσεων) στην Π.Ο.Ε.Σ. σας προσκαλούμε να υποβάλετε την εγγραφή σας στην κατά νόμο Περιφερειακή Ένωση Στρατιωτικών.