Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπουργείο Μεταφορών: Ασύμβατη η μετατροπή των στρατιωτικών αδειών οδήγησης, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία

Υπουργείο Μεταφορών: Ασύμβατη η μετατροπή των στρατιωτικών αδειών οδήγησης, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 574/17.7.2018 έγγραφό μας (δείτε εδώ), που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Κατσιαντώνη Γεώργιο (Λάρισας) (δείτε εδώ) και Γιόγιακα Βασίλειο (Θεσπρωτίας) (δείτε εδώ) το Υπουργείο Μεταφορών απάντησε ότι, η αρμοδιότητα ρύθμισης των ζητημάτων σχετικά με την άδεια οδήγησης αποτελεί κοινοτικό αντικείμενο και τα κράτη μέλη δύναται να ρυθμίζουν αυτά μόνο στο πλαίσιο και εντός των ορίων που επιτρέπει το κοινοτικό δίκαιο, εν προκειμένω η Οδηγία 2006/126/ΕΚ και ως εκ τούτου το αίτημα περί μετατροπής των στρατιωτικών αδειών οδήγησης σε αντιστοίχων κατηγοριών πολιτικών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, δεν δύναται να υλοποιηθεί, καθόσον δεν παρέχεται από τον κοινοτικό νομοθέτη η δυνατότητα προς τούτο.