Γράφει ο

Υποπλοίαρχος (Ε) Γ. Αλεξανδράκης Π.Ν.

Η θέση του προέδρου της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δεν μου αφήνει περιθώρια σιωπής σχετικά με πολυάριθμους προβληματισμούς στελεχών αναφορικά με το Συνταγματικά θεμελιώδες και ισχυρό Δικαίωμα της Αναφοράς και τον τρόπο που αυτό αντιμετωπίζεται.

Στην παρακάτω προσέγγιση θα αποφευχθούν βαρείς νομικοί όροι ούτως ώστε το κείμενο να είναι προσβάσιμο και κατανοητό από όλους λαμβάνοντας υπόψη τα της σημαντικότητας του θέματος.

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία έχει στοιχειοθετηθεί ότι μία κατατεθειμένη Αναφορά στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αντιμετωπίζεται ωσάν το λιβάνι από το διάβολο... Διαβάστε περισσότερα