Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Π.Ο.Ε.Σ. - Ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τουλάχιστον την καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές, είναι μια καλή ευκαιρία για επίσκεψη στα πανέμορφα Ελληνικά μουσεία, Ελληνικά μνημεία και Ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους.

Υπενθυμίζουμε ότι απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών με την επίδειξη της φοιτητικής − σπουδαστικής τους ταυτότητας.

γ) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

δ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους  έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή  εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους  έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.

στ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού