Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας για ύπαρξη αμιάντου στα στρατόπεδα

Π.Ο.Ε.Σ. - Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας για ύπαρξη αμιάντου στα στρατόπεδα

Επιβεβαιώνονται όλα όσα ανέδειξε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 72/2019 έγγραφό της  και προώθησε αρμοδίως η Ομοσπονδία μας, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 341/2019 έγγραφό της (δείτε εδώ). Μετά το ερώτημα που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ (δείτε εδώ), και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (δείτε εδώ) ο κ. ΥΕΘΑ απαντά ότι:

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει θέσει ως προτεραιότητα την απομάκρυνση των αμιαντούχων υλικών από το σύνολο των στρατοπέδων και των εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και την αντικατάστασή τους από άλλα αβλαβή υλικά.

Σε συνέχεια ενεργειών της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Υποδομές Μεταφορές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ) η Α.Π: 8960/5-11-2018 (κωδικός 14.6i.28.13.1.3) Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο: «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων ΥΠΕΘΑ», όπου δυνητικός δικαιούχος είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και φορείς αυτού. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, επιδιώκεται η αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και ειδικότερα η απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως τελικός δικαιούχος των δράσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), την 13 Ιουνίου 2019, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - έγγραφα προκειμένου η Πράξη με τίτλο:«Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων ΥΠΕΘΑ (Αμίαντοι)», να ενταχθεί προς χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω Αίτημα Χρηματοδότησης δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τελεί σε αναμονή της Απόφασης Ένταξης της εν λόγω Πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Οι υποδομές αμιάντου που προβλέπεται να αντικατασταθούν με αβλαβή υλικά, βρίσκονται εντός στρατοπέδων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, ενώ την επίβλεψη των υπόψη έργων θα αναλάβει κατ' αρμοδιότητα το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. 

Τέλος σας γνωρίζω ότι, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ όσον αφορά την έκθεση του προσωπικού σε αμίαντοκατά την εργασία του. Επίσης έχουν ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την αφαίρεση του αμιάντου,σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

ΚΚΕ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd