Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Το θέμα της μοριοδότησης των Σχολείων Διοικητών Υπομονάδων στη ΒτΕ

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Το θέμα της μοριοδότησης των Σχολείων Διοικητών Υπομονάδων στη ΒτΕ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 502/2019 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 213/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) (δείτε εδώ), το θέμα με τη μη μοριοδότηση του Σχολείου Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων έρχεται στη ΒτΕ από το ΚΚΕ, με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως εξής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Μοριοδότηση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων από τη συμμετοχή τους στο Σχολείο Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων.

      Ο νόμος 3883/2010 με θέμα: «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», στο άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρει, μεταξύ των άλλων: «Οι Αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των ΕΔ αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων».

      Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), διαπιστώνεται ότι ενώ από το έτος 2015 καθιερώθηκε και λειτουργεί το Σχολείο Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, το οποίο παρακολουθούν υποχρεωτικά άπαντες οι Αξιωματικοί στο βαθμό του Υπολοχαγού, δεν έχει συμπεριληφθεί στις παραμέτρους κριτηρίων μεταθέσεων. Όπως επισημαίνει μάλιστα η Ένωση στην ανακοίνωσή της, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη ένα αναγνωρισμένο πρόσθετο επαγγελματικό προσόν, για τους κατώτερους Αξιωματικούς.

      Επιπροσθέτως, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), όπως μας γνώρισε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 213/2019 έγγραφό της, προτείνει για τη θεραπεία της ανωτέρω παράλειψης συγκεκριμένη τροποποίηση στην, κατ΄ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.330/162031/Σ.3649/24 Αυγ 11/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ (ΦΕΚ Β΄1854) (Σχολεία υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με προσθήκη περίπτωσης δ και αναγραμματισμό στις επακολουθήσασες περιπτώσεις στο άρθρο 2 αυτής, ως εξής: (προσθήκη) δ. Στον βαθμό του Υπλγού, για το τμήμα Διοικητών Υπομονάδων,  Φροντιστών (ΛΟΣ) και Αρχιτεχνιτών όλων των όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξκούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο [(α-σ+1/α)x20+10]x1,75 όπου α: ο αριθμός των αποφοιτούντων και σ: η σειρά αποφοίτησης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου η επίδοση του Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων να ενταχθεί στα κριτήρια μοριοδότησης μεταθέσεων;

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

ΚΚΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΕΔ by ΠΟ ΕΣ on Scribd