Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Η απώλεια συναδέλφων μας ως απόρροια εργασιακού στρες και κανόνων υγείας και ασφάλειας στη ΒτΕ

Π.Ο.Ε.Σ. - Η απώλεια συναδέλφων μας ως απόρροια εργασιακού στρες και κανόνων υγείας και ασφάλειας στη ΒτΕ

Μετά το υπ΄ αριθμ. 318/2019 έγγραφό μας, σχετικά με την απώλεια ζωής στρατιωτικών ως απόρροια των αυξημένων καθηκόντων και του εργασιακού στρες (δείτε εδώ), το θέμα έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Υγεία και Ασφάλεια για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

      Σχετικά με την παρεχόμενη Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, ο νόμος 3850/2010, στο άρθρο 2, προβλέπει ότι: "Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: Α) για το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων".

      Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σχετικά πρόσφατα, με παρεμβάσεις του ανέδειξε το ζήτημα της Υγείας και Ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και το ειδικό θέμα "Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Στρατιωτικές Μονάδες". Απαίτησε την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το νόμο 3850/2010, των σχετιζόμενων με την Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις.

      Έχει αναδείξει την αναγκαιότητα της συμμετοχής των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών, στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ), των Στρατιωτικών Μονάδων/Υπηρεσιών, και στα αντίστοιχα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας αυτών. Παράγοντες ελέγχου και τήρησης των θεμάτων της Υγιεινής και Ασφάλειας στην υπηρεσία, είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας.

      Την τελευταία δεκαετία, διαρκούσης της καπιταλιστικής κρίσης, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός της επιβάρυνσης της οφειλόμενης σε υπηρεσιακούς παράγοντες, έχει δεχτεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, την αύξηση του κόστους ζωής σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις μεταθέσεις, την υψηλή ανεργία για τα μέλη των οικογενειών τους.

      Η κυβέρνηση, ειδικά μετά τους διαδοχικούς θανάτους στρατιωτικών τόσο εν υπηρεσία όσο και εκτός αυτής, οφείλει να επανεξετάσει το επίπεδο των παρεχόμενων σήμερα υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακόμη, χρήζει επανεξέτασης ο διατιθέμενος αριθμός Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται συνολικά η τήρηση, έστω της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας στον προαναφερόμενο επαγγελματικό χώρο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ Υπουργοί,

  1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει επαρκής αριθμός αλλά και ορθολογικά κατανεμημένων Γιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικά οι σχετικές ανάγκες του προσωπικού;
  2. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών να συμμετέχουν με ουσιαστική παρουσία, στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών;

Οι Βουλευτές

Παφίλης Θανάσης

Κατσώτης Χρήστος

Παπαναστάσης Νίκος

ΚΚΕ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd