Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Η ειδική άδεια των στρατιωτικών στη Βουλή των Ελλήνων

Π.Ο.Ε.Σ. - Η ειδική άδεια των στρατιωτικών στη Βουλή των Ελλήνων

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 74/2020 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΕΣΠΕΕΧ) (δείτε εδώ), το θέμα με την ειδική άδεια των στρατιωτικών που εργάζονται στις Μονάδες Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.) και στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙ.Χ.Ν.Ε.), έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς του Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Υγείας

Θέμα: Χορήγηση ειδικής άδειας στο προσωπικό των Μονάδων Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.) των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας (ΝΝΑ), Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) και των Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙ.Χ.Ν.Ε.).

      Το ΚΚΕ στο νομοσχεδίο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών», ψήφισε το άρθρο 99 παρ. 1 του ν.4600/2019, με τίτλο «Ειδική άδεια μετ΄ αποδοχών» το οποίο αναφέρει: «Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022/1995 (Β΄ 33), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

      Με την υπ΄ αριθμ. 6891/08.04.2019 ερώτησή του το ΚΚΕ, μετά από έγγραφα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.) και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), ζήτησε η ως άνω άδεια να επεκταθεί και στο στρατιωτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

      Τελικώς με το άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/102/405992/Σ.345/2019 (Β΄ 2628) υπουργικής απόφασης, έγινε δεκτή η πρόταση του ΚΚΕ και η ανωτέρω ειδική άδεια επεκτάθηκε και στο στρατιωτικό προσωπικό που εργάζεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και απασχολείται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, τμήματα και μονάδες επειγόντων περιστατικών, ακτινοδιαγνωστικά, νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (αξονικός-μαγνητικός), ακτινοθεραπευτικά, πυρηνικής ιατρικής, αιμοδυναμικά, μεταμοσχεύσεων, ειδικών λοιμώξεων, ψυχιατρικά που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, χημειοθεραπείας, ογκολογίας, τραπεζών γάλακτος, προγεννητικού ελέγχου, αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, αιματολογικά εργαστηριακού τομέα, βιοπαθολογικά, διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων, κυτταρολογικά, παθολογικής ανατομικής, βιοχημικά, γενετικής, ιολογίας, ανοσολογίας-ιστοσυμβατότητας, αλλά και σε αυτά που υπηρετούν και εκτελούν ως κύρια καθήκοντα αυτά του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ.

      Σε τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, χορηγείται ειδική ετήσια άδεια στο προσωπικό τους με αποδοχές, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 2071/1992. Η άδεια αυτή έχει επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, πλην ιατρών, που υπηρετούν σε αυτά, σε ειδικότητες όπως: των νοσηλευτών, μαιών, ακτινοθεραπευτών, αιματολογικών εργαστηρίων, χημειοθεραπείας, ογκολογίας κ.α. Επίσης στα δημόσια νοσοκομεία στις αντίστοιχες Μονάδες Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής στο προσωπικό τους, χορηγείτε ειδική άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

      Σε ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ), αλλά και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), επισημαίνεται ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό, των στρατιωτικών νοσοκομείων και των Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙ.Χ.Ν.Ε.) και των Μονάδων Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας (Ν.Ν.Α) και του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (Ν.Ν.Κ) δεν χορηγείται η ως άνω ειδική άδεια, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με αυτή που χορηγείται στο αντίστοιχο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4368/2016.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση της ειδικής άδειας και στο προσωπικό των Μονάδων Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.) των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας (ΝΝΑ) και Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης (ΝΝΚ) και των Κινητών Χειρουργικών Νοσοκομείων Εκστρατείας (ΚΙ.Χ.Ν.Ε.) καθώς και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ);

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

Συντυχάκης Μανώλης

ΚΚΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Κ ΚΡΗΤ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd