Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. νυκτερινά - Την 2.12.2019 τελικά η εκδίκαση στο ΣτΕ

Π.Ο.Ε.Σ. νυκτερινά - Την 2.12.2019 τελικά η εκδίκαση στο ΣτΕ

Μετά την 2η αναβολή (δείτε εδώ) η εκδικασθείσα κατά τη σημερινή δικάσιμο , ενώπιον του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), συζήτηση της προσφυγής για την αδράνεια της Διοίκησης (Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) περί έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αποζημίωσης της νυκτερινής εργασίας μας, αναβάλλεται για 3η φορά.

Ευτυχώς η εκδίκαση προσδιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήτοι για την 2.12.2019, οπότε αναμένουμε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να έχει συμμορφωθεί το Δημόσιο και να έχει προβεί στην έκδοση της ως άνω απόφασης. 

Π.Ο.Ε.Σ. νυκτερινά - Την 2.12.2019 τελικά η εκδίκαση στο ΣτΕ