Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - ΟΧΙ ΥΦΕΘΑ στην άδεια των στρατιωτικών στις Μονάδες Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.)

Π.Ο.Ε.Σ. - ΟΧΙ ΥΦΕΘΑ στην άδεια των στρατιωτικών στις Μονάδες Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.)

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 74/2020 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67/2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.) και το ερώτημα, δια της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ (δείτε εδώ), σχετικώς με την ειδική άδεια των στρατιωτικών που εργάζονται στις Μονάδες Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.Κ.Υ.Ι.) και στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙ.Χ.Ν.Ε.), ο ΥΦΕΘΑ, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, απήντησε ότι η περίπτωση τυχόν επέκτασης των κατηγοριών, που λαμβάνουν την ειδική άδεια σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν εξετάζεται επί του παρόντος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΚΚΕ ΜΚΥΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd