Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Γενικών Επιτελείων; Απάντηση ΥΕΘΑ

Π.Ο.Ε.Σ. - Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Γενικών Επιτελείων; Απάντηση ΥΕΘΑ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28/2020 έγγραφό μας, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ερώτημα του ΜέΡΑ 25 και της βουλεύτριάς του, κας Μαρίας Απατζίδη (δείτε εδώ), ο κ. ΥΕΘΑ γνώρισε ότι:

"Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίσθηκε το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Με το Φ.400/11/397658/Σ.64/10 Μαΐ 19/ΓΕΕΘΑ/ΔΝΥ, ενημερώθηκαν τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) αναφορικά με τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης του ΓΕΕΘΑ, αρμόδιου επί θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα ΓΕ και τις υπαγόμενες σε αυτά Μονάδες - Υπηρεσίες. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκαν ο τρόπος επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) καθώς και τα στοιχεία της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ενώ παράλληλα τα στοιχεία της αναρτήθηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των ΓΕ.

Όσον αφορά στη σύσταση στο ΥΠΕΘΑ Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για κάλυψη αναγκών των εκτός των ΕΔ και των νομικών προσώπων που υπάγονται ή εποπτεύονται από τον κ. ΥΕΘΑ, δια των ΓΕ, υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΕΘΑ (Γραφεία Πολιτικής Ηγεσίας, Γενικές Διευθύνσεις και υπαγόμενες σ’ αυτές Διευθύνσεις, ΓΝΠ, ΔΣΔ, Διεύθυνση Ενημέρωσης, Στρατιωτικά Δικαστήρια, ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ., Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ΕΜΥ, ΜΕΑΠ, Υπηρεσία Αναπήρων Πολέμου Μακεδονίας-Θράκης) έχει ήδη εγκριθεί -2- εισήγηση για ανάληψη Νομοθετικής πρωτοβουλίας, για τη σύσταση και λειτουργία της εν λόγω δομής στο ΥΠΕΘΑ."

Ωστόσο, όσο και να προσπαθήσαμε να βρούμε το όνομα της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε εμφανές σημείο στις επίσημες ιστοσελίδες των Γενικών Επιτελείων δεν μπορέσαμε. Παρ΄ όλ΄ αυτά, αλιεύσαμε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, από το διαδίκτυο, στο οποίο εμφαίνονται τα ως άνω στοιχεία της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), τα οποία είναι τα εξής: Υπλγος (ΝΟΜ) Ανδριώτη Αναστασία (email: [email protected] τηλ: 2106575150).

ΜΕΡΑ25 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΓΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd