Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. ΠΡΟΣΟΧΗ! - Σημαντική ανακοίνωση σχετικώς με τους τόκους των αναδρομικών που δικαιούνται οι ενάγοντες στρατιωτικοί

Π.Ο.Ε.Σ. ΠΡΟΣΟΧΗ! - Σημαντική ανακοίνωση σχετικώς με τους τόκους των αναδρομικών που δικαιούνται οι ενάγοντες στρατιωτικοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Αγαπητές συναδέλφισσες – αγαπητοί συνάδελφοι.

Μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας και την ενημέρωσή σας ότι ήδη τα διοικητικά δικαστήρια άρχισαν να δημοσιεύουν τις αποφάσεις τους, αναφορικά με τους τόκους που δικαιούστε μια και ένας έκαστη/τος μετά την επιστροφή των οφειλομένων αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων αναδρομικών μας και το πλήθος των ερωτημάτων που απευθύνετε προς την Π.Ο.Ε.Σ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Τα ποσά που αντιστοιχούν στους τόκους που δικαιούται η κάθε μία και ο κάθε ένας από εσάς θα καταβληθούν μόνο σε αυτές ή αυτούς που άσκησαν αγωγή, κατά παρότρυνση της Π.Ο.Ε.Σ. Οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν σε κάθε μία ενάγουσα και κάθε έναν ενάγοντα ξεχωριστά. Δεν θα καταβληθούν αυτοδικαίως σε όλες και όλους σας όπως συνέβη με τα αναδρομικά.
 • Τα στοιχεία των εναγόντων θα βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Σ., στις οποίες μπορείτε να απευθύνεστε για περαιτέρω ερωτήματα και διευκρινήσεις.
 • Τα ποσά μπορείτε να τα υπολογίσετε και μόνοι σας. Γνωρίζετε όλες και όλοι σας τα μικτά ποσά που λάβατε την 14η.12.2018 και όσα είχατε ήδη λάβει (50%) κατά τα παρελθόντα έτη. Οι τόκοι που αναλογούν στα ποσά αυτά είναι 6% από την έναρξη καταβολής τους (ημερομηνία επίδοσης της αγωγής) έως την 30.4.2019 (κατά το άρθρο 21 του από 26.06/10.07.1944 β.δ.) και 3% από 1.5.2019 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των τόκων (κατά το άρθρο 45 παρ.1 του ν.4607/2019). Συνεπώς μέχρι να καταβληθούν οι τόκοι, τούτοι (οι τόκοι) τρέχουν.
 • Οι αποφάσεις που θα δημοσιεύονται αφορούν δύο (2) διαφορετικές διετίες, καθόσον ο χρόνος αξιώσεων των πολιτών προς το Δημόσιο έχει καθορισθεί στα δύο (2) έτη. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κατέθεσαν δύο (2) αγωγές θα αναμένουν τη δημοσίευση δύο (2) αποφάσεων.
 • Κατά την άσκηση της αγωγής αξιώσεων επιστροφής των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών όλες και όλοι μας υπογράψαμε συμφωνητικά και εξουσιοδοτήσεις προς το νομικό μας παραστάτη, δικηγόρο Αθηνών κ. Αντωνακόπουλο Γεώργιο. Η ενέργεια αυτή άλλωστε, είναι ενέργεια που έκαναν άπασες και άπαντες μέσω των δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων που η κάθε μία και ο κάθε ένας σας επέλεξε. Η οφειλή για τις δικαστικές ενέργειες ενός εκάστου δικηγόρου ή δικηγορικού γραφείου αναγράφεται σαφέστατα στα συμφωνητικά που η κάθε μία και ο κάθε ένας υπογράψαμε.

Η Ομοσπονδία μας, μετά από συνεννόηση με τον ως άνω νομικό της παραστάτη, κ. Αντωνακόπουλο Γεώργιο, ο οποίος παραστάθηκε και συνεχίζει να παρίσταται στα διοικητικά δικαστήρια για την εκδίκαση των υποθέσεων καταβολής των οφειλομένων τόκων ανακοινώνει ότι:

 • Τα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της ΠΟΕΣ και μόνο αυτά  δεν θα καταβάλλουν τα ποσοστά που αναλογούν στην αμοιβή του. Δηλαδή για παράδειγμα: εάν υποθέσουμε ότι τα μικτά που κάποια ή κάποιος έλαβε (τόσο από το 50% όσο και την 14η.12.2018) ήταν της τάξεως των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, η συμφωνηθείσα αμοιβή του δικηγόρου είναι περίπου (θα πρέπει να δούμε όλοι μας τα συμφωνητικά μας) διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Αυτά λοιπόν τα 250 ευρώ, τα μέλη μας δεν θα τα καταβάλλουν στον νομικό μας παραστάτη.
 • Για όσες και όσους τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονται στις αποφάσεις και δεν είναι μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Σ. η διαδικασία είσπραξης της δικηγορικής αμοιβής, κατά τα οριζόμενα στα συμφωνητικά, θα ακολουθήσει κανονικά.
 • Τα μέλη μας και εφόσον τα ίδια το επιθυμούν και πιστεύουν ότι η Ομοσπονδία μας προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει έργο προς όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους, θα μπορούν να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί σε Τράπεζα ποσό ως εξής:
 1. ​​​​​​​Για μικτά ποσά έως 2.000 ευρώ το ποσό των 10 ευρώ.
 2. Για μικτά ποσά από 2.001 ευρώ έως και 3.000 ευρώ το ποσό των 15 ευρώ.
 3. Για μικτά ποσά από 3.001 ευρώ έως 4.000 ευρώ το ποσό των 20 ευρώ.
 4. Για μικτά ποσά από 4.001 ευρώ έως και 5.000 ευρώ το ποσό των 25 ευρώ.
 5. Για μικτά ποσά από 5.001 ευρώ έως και 6.000 ευρώ το ποσό των 30 ευρώ.
 6. Για μικτά ποσά από 6.001 ευρώ έως και 7.000 ευρώ το ποσό των 35 ευρώ.
 7. Για μικτά ποσά από 7.000 ευρώ έως και 8.000 ευρώ το ποσό των 40 ευρώ.
 8. Για μικτά ποσά από 8.000 ευρώ έως και 9.000 ευρώ το ποσό των 45 ευρώ.
 9. Για μικτά ποσά από 9.001 ευρώ έως και 10.000 ευρώ το ποσό των 50 ευρώ.
 10. Για μικτά ποσά πάνω από 10.001 ευρώ το ποσό των 80 ευρώ.

Η Π.Ο.Ε.Σ. θα προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους οικείους φορείς, μόνο για τα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της, προκειμένου τα αναλογούντα ποσά να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Κατόπιν των ανωτέρω όσες και όσοι είναι μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Σ., μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους περιφερειακές ενώσεις για ενημέρωσή τους και γνώση της βούλησής τους εάν επιθυμούν να καταβάλλουν ως οικονομική ενίσχυση προς την Ομοσπονδία μας το ανωτέρω ποσό.

Δυστυχώς η Ομοσπονδία μας προσπαθεί να επιβιώσει, παρά την αναίτια επίθεση που δέχεται. Η όποια οικονομική σας ενίσχυση να γνωρίζετε ότι θα διατεθεί προκειμένου ικανοποιηθούν συνάδελφοί μας στρατιωτικοί που δικαστικώς αξιώνουν από την Π.Ο.Ε.Σ. 240.000 ευρώ.

Συνηθίσαμε στα δύσκολα. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλες και όλους σας.